БЮРОКРАЦИЯТА
Тази беседа предлага на обсъждане дали има нещо полезно или творческо в бюрокрацията в сферата на изкуството и образованието. За да присъствате ще са ви необходими три печата, които ще получите от предназначен за това офис на другия край на града. Затворен в обичайното работно време.
Back